slide 1 slide 2 slide 3

Kz E-learning

แจ้งข่าวสาร ประกาศ

Click More

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

Click More

ข้อมูลผู้จัดทำ

Click More

อัพโหลดแผนการจัดการเรียนรู้

Click More

Web E-learning

เป็็นแหล่งรวมรวมเว็บและแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าไปค้นหาและเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองเรียนหรือสนใจที่จะเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชานั้นๆอีกทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้อีกมากมายให้ผู้ที่สนใจทั้งการจัดการเรียนการสอนและศึกษาหาความรู้ได้เข้ามาศึกษาพร้อมกับทำแบบฝึกหัด

Our Team

ระดับผู้เข้าชม และความพึงพอใจ

75%
HTML/CSS
90%
GRAPHICS
80%
MEDIA
85%
MARKETING
 • Angel

  Kruzam

  Designer
 • Mary

  Kruzam

  Developer
 • Nancy

  Kruzam

  Manager
 • Linda

  Kruzam

  Director
 • Helen

  Kruzam

  Owner

_________________________________________________

ติดต่อครูประจำวิชา

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบล :ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ : ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด : กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ : 71260 View Larger Map

 • ตำบล :ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ : ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด : กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ : 71260
 • 085-6391067
 • www.kruzam.com
 • dt3@sesao8.go.th
partner 1 partner 2 partner 3 partner 4 partner 5 partner 6 partner 7 partner 8
hide footer
Back to top